Unika produktlösningar för alla brancher och verksamheter 💦

Premium Urval startades av Robert Larsson i mars år 2006.  Utvalda produkter från välkända varumärken. Snabba leveranser till låga priser är vårt signum.

"På naturens eget sätt"

i samarbete med partner tillverkar vi biologiska preparat för behandlig i avloppsnät, vattendrag och dålig lukt.

Det handlar bakterier och enzymer för att motverka fettproppar eller oönskad lukt i avlopp. (biologisk propplösare) eller motverka alger och allmän grumlighet i vattenbassänger och vattendrag. Att använda mikroorganismer är ett bättre alternativ jämfört med att använda kemiska medel. Se mer om biologiska produkterna i webshop under rubrik "Bio-kemi".

Premium Urval betyder ett brett urval välkända beprövade varumärken inom arbetskläder, profilkläder, industrikemikalier och städkemikalier.till lågt konkurrentkraftigt pris. 

Premium Urvals representanter är: 

Robert Larsson,  Göteborg.   mobiltelefon : 0707 - 815 715          

Telefon butik:  031 -309 93 99

Fotögatan 7

414 74  GÖTEBORG Bankgiro:  390-8548.                                                    Nordea bank.

Plusgiro: 528641-4          

IBAN SE68 9500 0099 6034 0528 6414                      BIC:  NDEASESS