FUCHS grundades 1931 som ett familjeföretag i Mannheim i Tyskland och är idag som global aktör en av världens största oberoende leverantörer av smörjmedel. Fuchs Smörjmedel Sverige AB hanterar marknaden i Sverige.

Med ett komplett sortiment av smörjmedelsprodukter som kärnprogram intar FUCHS en ledande position på marknaden. Utöver standardprodukter erbjuder FUCHS även ett stort antal kundanpassade speciallösningar för olika marknadsnischer. FUCHS lägger stor vikt vid att vara en kundnära och kompetent samarbetspartner med omfattande rådgivning och stödtjänster.

FUCHS tillverkar flera tusen olika smörjmedelsprodukter och likartade specialpreparat för samtliga branscher och användningsområden. Kundkretsen sträcker sig från gruv-och stålindustri till jordbruk, från bilindustri till transportföretag, från verkstads- och läkemedelsindustri till produktion av livsmedel samt till alla tänkbara fordonssmörjmedel. Här finns bland annat skärvätskorna ECOCUT och ECOCOOL, RENOFORM drag- och formoljor, RENOCLEAN tvättvätskor, ANTICORIT rostskyddsmedel, RENOLIN industriella oljor, RENOLIT fetter och de biologiskt nedbrytbara PLANTO produkterna. 

Koncernen har ungefär 3 700 anställda som är fördelade på 52 företag i Europa, Amerika och Asien. På 40 välutrustade FUCHS laboratorier världen över utvecklas 3-4 nya produkter varje dag. 70 % av företagets omsättning härrör från högteknologiska smörjmedelsprodukter som utvecklats under de senaste fem åren. 

Fuchs