Unika produktlösningar för alla brancher och verksamheter 💦

Swedhandling 24% ättika 25 liter dunk

2 700 kr

Ättika 24%.Riktar sig till yrkesmässig användare. Fraktsätt DHL Stycke & partigods kan endast väljas. 12 eller 24 dunkar på helpall.
Läs mer

ÄT25-4 dunk á 650 kr Swedhandling AB

Liknande produkter

Väteperoxid 35% dunk 6 kg
Finns i flera varianter
Swedhandling AB Väteperoxid 35% dunk 6 kg
Oxidationsmedel vid sanering av oönskad lukt och rengöring för de flesta ytor. Förpackning 3x5 liter.
1 497 kr
Väteperoxid 35% 1 liter flaska
Finns i flera varianter
Swedhandling AB Väteperoxid 35% 1 liter flaska
6 x 1 liter i kartong.
774 kr
Mico Toalettrent 1 liter
Mico Mico Toalettrent 1 liter
Effektiv miljöriktig rengöring för porslin, sanitetgods, rostfritt mm. Citronsyra och lätt biologiskt nedbrytbara tensider. Används koncentrerad. Sprittskork.
51 kr
Mico Kalk & Rost Rengöring 750ml
Finns i flera varianter
Mico Mico Kalk & Rost Rengöring 750ml
Brukslösning färdig att användas direkt. 12flaskor/kartong
89 kr
Relaco Grovrengöring 5liter dunk
Finns i flera varianter
Relaco Relaco Grovrengöring 5liter dunk
Högkoncentrerat, pH-värde koncentrat 11,4. Förpackningsstorlek: 12x1l/3x5l/1x25l/1x200l
585 kr
Mico plastmöbeltvätt 1 liter sprayflaska
Finns i flera varianter
Mico Mico plastmöbeltvätt 1 liter sprayflaska
löser effektivt smuts, sot etc, efterlämnar blank smutsavvisande yta. 12 flaskor/kartong
588 kr

Swedhandling 24% ättika 25 liter dunk 

Riktar sig till yrkesmässig användare. Lämpligt att blanda med vatten

Packsats:  4 dunkar á 25-liter eller 600 liter det vill säga 24 dunk på helpall.

Ättika har en liten benägenhet att så att säga svettas och pysa över om det skakas om under transport. Därför försöker vi alltid sätta ättikan så dunkar står stabilt på pall under transport. 

Förvaras oåtkomligt för barn. Inandas inte ångor. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid förtäring: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Vid hudkontakt (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Farligtgodsavgift är inbakad i varans pris. Ättika kan endast kombineras med fraktsätt DHL Stycke & partigods.

Tänk på att ättika är irriterande för huden. Undvik inandning av ångorna. Vid stänk i ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta sjukvården. Vid förtäring av outspädd Ättika 24% kontakta sjukvården. Förvara Ättika 24% utom räckhåll för barn.

Ättika 24% ska inte förtäras outspädd


Ättix 24% Proffsättika 25 liter dunk Senast besökta produkter